เปลี่ยนธีมขยายหน้าจอ
  • 3583เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

ม. ธรรมศาสตร์ ลำปาง เปิดรับสมัครร้านขายอาหาร-เครื่องดื่ม [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์news108
 

โพสต์
1531
เงิน
10998
เครดิต
14628
ความดี
14668
Currency
14628
เฉพาะโพสต์แรก ลำดับปกติ 0 โพสต์เมื่อ: 2011-04-23

Advertisement
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
การรับสมัครคัดเลือกร้านอาหารและเครื่องดื่ม (สัญญาเริ่ม 1 มิถุนายน 2554- 31 พฤษภาคม 2555)
1.โรงอาหารกลาง ประเภทข้าวราดแกงและอาหารตามสั่ง จำนวน 2 ร้าน ประเภทอาหารอิสานและยำต่าง ๆ จำนวน 1 ร้าน และประเภทเครื่องดื่ม ขนมหวาน และผลไม้ จำนวน 1 ร้าน
2.โรงอาหารหอพักนักศึกษา ประเภทก๋วยเตี๋ยว จำนวน 1 ร้าน
3.ซุ้มจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ลงทุนจัดหา/ก่อสร้างร้านเอง/สัญญาเริ่ม 1 มิถุนายน 2554 – วันที่ผู้เสนอราคาเสนอและมหาวิทยาลัยเห็นชอบ) ประเภทกาแฟสดและเบเกอรี่ จำนวน 1 ร้าน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.ต้องไม่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
2.ต้องไม่มีหนี้สินต่อมหาวิทยาลัย
3.ต้องไม่เป็นโรคติดต่อ
4.ต้องพร้อมที่จะเข้าดำเนินการได้ทันทีที่ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย
ต้องไม่เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยประกาศยกเลิกให้เป็นผู้ประกอบการจำหน่าย/ให้บริการของร้านค้าประเภทที่สมัคร

กำหนดการซื้อใบสมัคร ดูสถานที่ และยื่นใบสมัคร
ซื้อใบสมัคร ราคาชุดละ 30 บาท / ร้าน ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ หมวดการเงินและรายได้ งานคลังและพัสดุ ศูนย์ลำปาง ห้อง 3116 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โทร 0 – 5426 – 8701
ยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 เวลา 16.00 น.
- โรงอาหารกลาง ยื่นได้ที่หมวดกิจการนักศึกษา งานบริหารศูนย์ลำปาง ห้อง 4126 ชั้น 1 อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โทรศัพท์ 0-5426-8701 ต่อ5172 หรือ 089-952-6668
- โรงอาหารหอพักนักศึกษา ยื่นได้ที่สำนักงานหอพักนักศึกษา อาคารหอพักนักศึกษา โดม ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โทร 0–54380–565 หรือ 086-428-0042
ชี้แจงรายละเอียด และดูสถานที่ วันที่ 9 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1308 ชั้น 3 อาคารสิรินธรารัตน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

กำหนดวันทำการคัดเลือก
วันที่ 11 พฤษภาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1308 ชั้น 3 อาคาร สิรินธรารัตน์ และโรงอาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

วันประกาศผลการคัดเลือก
วันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ณ บอร์ดติดประกาศตามสถานที่ ดังนี้ บริเวณชั้น 1 อาคารสิรินธรารัตน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง หมวดกิจการนักศึกษา งานบริหารศูนย์ลำปาง ห้อง 4126 ชั้น 1 อาคารเอนกประสงค์ งานบริหารศูนย์ลำปาง ห้อง 3116 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น และหอพักนักศึกษา ชั้น 1

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อใบสมัครได้ที่ หมวดการเงินและรายได้ งานคลังและพัสดุ ศูนย์ลำปาง ห้อง 3116 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โทร 0 – 5426 – 8701 ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.00 น. โดยจะถือเวลาตามนาฬิกาของสถานที่ทำการรับใบเสนอราคาเป็นเกณฑ์ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณา


ข่าวโดย ด.ต.หญิง นงค์เยาว์ อาทิตยานนท์
ให้คะแนนโพสต์ตามความรู้สึกคุณ

สุดยอด

เศร้า

น่าตลก

แฮปปี้

โกรธ

เบื่อ

ผวา

กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด200 ตัวอักษร
 
ถอยกลับ ถัดไป